Restrukturalizaci není potřeba vnímat jen jako nástroj krizového řízení. Včasné zjištění příčin a přijetí vhodných opatření může zajistit zachování hodnoty firmy, nebo dokonce zvýšit její efektivitu a profitabilitu.