Negativní jevy a události se vyskytují v životním cyklu firmy. Krizové situace je potřeba řešit rychle a efektivně napříč všemi provázanými oblastmi - ekonomickou, personální, organizační a dalšími.