Fúze a akvizice, nebo prodej společnosti je vždy komplexní proces. Začíná identifikováním vhodných příležitostí, ohodnocením vybraných subjektů. Pokračuje řízením celé transakce, vyjednáváním se zúčastněnými stranami, obvykle zahrnuje i poradenství při výběru akvizičního financování a končí koordinací transakční dokumentace.