Zajímavý investiční projekt potřebuje pro svou realizaci finanční zdroje. Záměrem je zajistit takovou strukturu financování od finančních institucí nebo soukromých investorů, která bude přínosem pro další rozvoj podnikání.